kontakt informacje
Masz pytania? zadzwoń
+48 783 662 216

REGULAMIN SKLEPU WWW.MISTIGRI.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem sklepu internetowego jest firma
Firma Handlowa Amanda Szagała
ul. Szkolna 8
14-241 Ząbrowo
NIP 744 178 90 55
REGON 281415602

2. KONTO
1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
5. Sklep www.mistigri.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI.
1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2. Płatność przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem szybkich płatności.

5. TERMIN PŁATNOŚCI:
1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
1. W następuje w ciągu 1-5 dni licząc dni robocze.

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA
1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.


8. REKLAMACJE I ZWROTY:
1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres butik.mistigri@gmail.com lub pocztą polską na adres Firma Handlowa ul. Szkolna 8, 14-241 Ząbrowo
2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Firma Handlowa ul. Szkolna 8, 14-241 Ząbrowo wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres butik.mistigri@gmail.com lub pocztą polską na adres Firma Handlowa ul. Szkolna 8, 14-241 Ząbrowo. 
2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi płatności. Zwrotu kosztów dokonujemy wyłącznie przelewem bankowym.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Produkt dodany do porównania